RP 196/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Syöte nationalpark och om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Syöte nationalpark

Stadfäst

31.05.2000

Ikraftträdande

15.06.2000

Författningssamlingen
512/2000
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden

Stadfäst

31.05.2000

Ikraftträdande

15.06.2000

Författningssamlingen
513/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Syöte nationalpark

2. Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Karjalainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 1/2000 rd
Klart

14.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.03.2000

Plenarprotokoll
PR 32/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.03.2000 Avförts PR 34/2000
23.03.2000 Avslutats PR 38/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.03.2000 Avslutats PR 40/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.03.2000

​​​​