RP 196/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med anledning av den konvention om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003 som antagits vid den nittioförsta Internationella arbetskonferensen

Beslut

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention nr 185 som reviderar konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän, 1958

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Saastamoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 17/2004 rd
Klart

09.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen inte i detta skede godkänner Internationella arbetsorganisationens konvention nr 185 om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003, som antagits den 19 juni 2003 vid Internationella arbetskonferensen i Genève.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2004

Plenarprotokoll
PR 138/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.12.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2004 Avslutats PR 139/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2004

​​​​