Riksdagsärenden RP 196/2006

RP 196/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pension för lantbruksföretagare och till ändringar av vissa andra lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1280/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1281/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1282/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1283/2006
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1284/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1285/2006
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1286/2006
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1287/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1288/2006
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1289/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om pension för lantbruksföretagare

2. Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

4. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

6. Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

7. Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

9. Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

10. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

13.10.2006

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Wuorenjuuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.10.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.10.2006 Avslutats PR 102/2006 23
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 42/2006 rd
Klart

24.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-7, 9 och 10 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 2 och 8 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2006

Plenarprotokoll
PR 121/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2006 Avslutats PR 122/2006 9
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 20
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.2006