RP 197/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1159/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sulonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 20/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004