Riksdagsärenden RP 198/2010

RP 198/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
1247/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
1248/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
1249/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
1250/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
1251/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare

5. Lag om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

15.10.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Humalto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.10.2010 Avslutats PR 102/2010 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 34/2010 rd
Klart

25.11.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-5 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2010

Plenarprotokoll
PR 122/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2010 Avslutats PR 123/2010 11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2010 Avslutats PR 126/2010 27
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2010