RP 199/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1294/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1295/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Tanninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 26/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns i enlighet med propositionen men 9 § med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avslutats PR 130/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2004

​​​​