RP 2/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden

Stadfäst

28.07.1999

Ikraftträdande

18.09.1999

Författningssamlingen
897/1999
Fördragsserien
97/1999
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Utvecklingsfonden

Förordningen träder i kraft

18.09.1999

Författningssamlingen
898/1999
Fördragsserien
98/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Utvecklingsfonden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Backström

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.05.1999 Avslutats PR 17/1999
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 4/1999 rd
Klart

25.05.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den i Stockholm den 9 november 1998 ingångna överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska utvecklingsfonden och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.05.1999

Plenarprotokoll
PR 27/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.1999 Avslutats PR 32/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

69 § 1 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.06.1999

​​​​