RP 2/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

15.04.2004

Författningssamlingen
219/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Utvecklingschef Eriksson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.02.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.2004 Avslutats PR 6/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 1/2004 rd
Klart

02.03.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.03.2004

Plenarprotokoll
PR 20/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.03.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.03.2004 Avslutats PR 21/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2004 Avslutats PR 22/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.03.2004