RP 2/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

2. Lag om ändring av fängelselagen

3. Lag om ändring av häktningslagen

4. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

5. Lag om ändring av 13 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

6. Lag om ändring av lagen om övervakningsstraff

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hartoneva

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.02.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.02.2012 Avslutats PR 6/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Utlåtanden

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 17/2012 rd
Klart

23.11.2012

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 19/2012 rd
Klart

16.10.2012

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 12 §, 16 § 1 mom., 18 § samt 19 § 1 mom. sådant det lyder i lagutskottets begäran om utredning, beaktas på behörigt sätt.

​​​​