RP 201/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

04.03.2005

Ikraftträdande

23.03.2005

Författningssamlingen
139/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kangasperko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 1/2005 rd
Klart

09.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2005

Plenarprotokoll
PR 9/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2005 Avslutats PR 10/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2005 Avslutats PR 13/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.02.2005

Referenser till EU-dokument