RP 202/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

06.03.2005

Författningssamlingen
1171/2004
Fördragsserien
24/2005
Beslut

Godkänts

överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation

och samarbete som en mellanstatlig organisation

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation

Förordningen träder i kraft

06.03.2005

Författningssamlingen
124/2005
Fördragsserien
25/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation

och samarbete som en mellanstatlig organisation

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Huimasalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 17/2004 rd
Klart

03.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Genève den 9 december 2002 ingångna överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 133/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avslutats PR 134/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.2004