RP 203/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V

Stadfäst

04.03.2005

Ikraftträdande

12.11.2006

Författningssamlingen
158/2005
Fördragsserien
84/2006
Beslut

Godkänts

till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa

konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa

verkningar

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar

Förordningen träder i kraft

12.11.2006

Författningssamlingen
945/2006
Fördragsserien
85/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V

till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa

konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa

verkningar

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Utrikesrådet Vierros-Villeneuve

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 1/2005 rd
Klart

08.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i Genève det 28 november 2003 godkända protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2005

Plenarprotokoll
PR 8/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2005 Avslutats PR 9/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2005 Avslutats PR 12/2005
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.02.2005