RP 203/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1051/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Nissinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2014 rd
Klart

07.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.2014

Plenarprotokoll
PR 111/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.11.2014 Avslutats PR 112/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.2014 Avslutats PR 115/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.11.2014