RP 205/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning samt 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
477/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av gymnasielagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
478/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
479/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
480/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

2. Lag om ändring av gymnasielagen

3. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

4. Lag om ändring av 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Direktör Lindroos

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.10.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.2002 Avslutats PR 122/2002
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 18/2002 rd
Klart

12.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar , att lagmotion LM 99/2000 rd förkastas och att åtgärdsmotionerna AM 55/2000 rd, AM 83/2002 rd och AM 136/2002 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.02.2003

Plenarprotokoll
PR 201/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2003 Avförts PR 203/2002
13.02.2003 Avslutats PR 204/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, lagförslagen 1-3 dock endast under förutsättning att utskottets konstitutionella anmärkningar om - 29 § 3 mom. och 42 § 5 mom. i det första lagförslaget, - 21 § 3 mom. och 34 § 5 mom. i det andra lagförslaget och - 28 § 3 mom. och 44 § 5 mom. i det tredje lagförslaget beaktas på lämpligt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.05.2003

​​​​