RP 206/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om civilpersonals deltagande i krishantering

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1287/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1288/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om civilpersonals deltagande i krishantering

2. Lag om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Siiskonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 26/2004 rd
Klart

09.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.2004

Plenarprotokoll
PR 136/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2004

​​​​