RP 207/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004

1. III tilläggsbudgeten för 2004

Ikraftträdande

01.12.2004

Författningssamlingen
1011/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. III tilläggsbudgeten för 2004

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Sukselainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 29/2004 rd
Klart

23.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2004 godkänns enligt propositionen och kompletteringspropositionen, men moment 15.03.01, 30.12.44, 30.31.44, 30.41.42, 30.51.77 och 31.24.21 med ändringar, att tilläggsbudgetmotion TBM 56/2004 rd godkänns, att tilläggsbudgetmotionerna TBM 57/2004 rd och TBM 58/2004 rd förkastas, och att tilläggsbudgeten tillämpas från den 1 december 2004.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avbrutits PR 127/2004
26.11.2004 Avslutats PR 128/2004 1-5
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens skrivelse

Datum

26.11.2004

Skrivelse
RSk 29/2004 rd