Riksdagsärenden RP 208/2009

RP 208/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1290/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1291/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av fartygsregisterlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1292/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1293/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av sjötrafiklagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1294/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1295/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 6 § i containerlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1296/2009
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om registrering av fordon

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1297/2009
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 4 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1298/2009
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1299/2009
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 104 § i kommunikationsmarknadslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1300/2009
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1301/2009
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1302/2009
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1303/2009
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av lagen ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1304/2009
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1305/2009
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1306/2009
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1307/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

19. Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1308/2009
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av lagen om farledsavgift

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1309/2009
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1310/2009
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1311/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

23. Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1312/2009
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av lagen om farkostregistret

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1313/2009
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av lagen om taxitrafik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1314/2009
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1315/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

27. Lag om ändring av 4 § i lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1316/2009
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1317/2009
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 8 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1318/2009
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1319/2009
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1320/2009
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1321/2009
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1322/2009
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 12 a § i lagen om accis på flytande bränslen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1323/2009
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av bilskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1324/2009
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av banskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1325/2009
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1326/2009
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av fordonsskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1327/2009
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1328/2009
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1329/2009
Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1330/2009
Beslut

Godkänts

42. Lag om ändring av 6 § i räddningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1331/2009
Beslut

Godkänts

43. Lag om ändring av sjömanslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1332/2009
Beslut

Godkänts

44. Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1333/2009
Beslut

Godkänts

45. Lag om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1334/2009
Beslut

Godkänts

46. Lag om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1335/2009
Beslut

Godkänts

47. Lag om ändring av 3 § i lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1336/2009
Beslut

Godkänts

48. Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1337/2009
Beslut

Godkänts

49. Lag om ändring av lagen om inteckning i bil

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1338/2009
Beslut

Godkänts

50. Lag om ändring av 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1339/2009
Beslut

Godkänts

51. Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1340/2009
Beslut

Godkänts

52. Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1341/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

53. Lag om ändring av 24 och 25 b § i miljöskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1342/2009
Beslut

Godkänts

54. Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1343/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

2. Lag om ändring av vägtrafiklagen

3. Lag om ändring av fartygsregisterlagen

4. Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

5. Lag om ändring av sjötrafiklagen

6. Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

7. Lag om ändring av 6 § i containerlagen

8. Lag om ändring av lagen om registrering av fordon

9. Lag om ändring av 4 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng

10. Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

11. Lag om ändring av 104 § i kommunikationsmarknadslagen

12. Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

13. Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

14. Lag om ändring av lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

15. Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

16. Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

17. Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar

18. Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

19. Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

20. Lag om ändring av lagen om farledsavgift

21. Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

22. Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

23. Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

24. Lag om ändring av lagen om farkostregistret

25. Lag om ändring av lagen om taxitrafik

26. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

27. Lag om ändring av 4 § i lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden

28. Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

29. Lag om ändring av 8 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

30. Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon

31. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

32. Lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen

33. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

34. Lag om ändring av 12 a § i lagen om accis på flytande bränslen

35. Lag om ändring av bilskattelagen

36. Lag om ändring av banskattelagen

37. Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

38. Lag om ändring av fordonsskattelagen

39. Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

40. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

41. Lag om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen

42. Lag om ändring av 6 § i räddningslagen

43. Lag om ändring av sjömanslagen

44. Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar

45. Lag om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal

46. Lag om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen

47. Lag om ändring av 3 § i lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän

48. Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner

49. Lag om ändring av lagen om inteckning i bil

50. Lag om ändring av 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen

51. Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

52. Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur

53. Lag om ändring av 24 och 24 b § i miljöskyddslagen

54. Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

Lämnats till riksdagen

Datum

16.10.2009

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Pennanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.10.2009 Avslutats PR 95/2009 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 23/2009 rd
Klart

20.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1, 3-17, 19-21, 23-25, 27-51 och 53 godkänns utan ändringar och att lagförslag 2, 18, 22, 26, 52 och 54 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2009

Plenarprotokoll
PR 111/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2009 Avslutats PR 112/2009 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2009 Avslutats PR 115/2009 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2009