RP 21/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet

Stadfäst

16.07.1999

Ikraftträdande

01.09.1999

Författningssamlingen
859/1999
Fördragsserien
89/1999
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelsen mellan Republiken Finland och staten Israel om social trygghet

Förordningen träder i kraft

01.09.1999

Författningssamlingen
860/1999
Fördragsserien
90/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelsen mellan Republiken Finland och staten Israel om social trygghet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Perälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 1/1999 rd
Klart

09.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den i Jerusalem den 15 september 1997 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Staten Israel om social trygghet, och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

69 § 1 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

​​​​