RP 210/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1178/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1179/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1180/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förrmögenhet

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Finansrådet Toivainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 34/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004