RP 213/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen samt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1164/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 10 och 34 § i förmögenshetsskattelagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1165/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1166/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

2. Lag om ändring av 10 och 34 § i förmögenshetsskattelagen

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överinspektör Pykönen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 30/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 1 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 2 godkänns enligt propositionen i övrigt men 34 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avslutats PR 130/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004