Riksdagsärenden RP 213/2014

RP 213/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1220/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1221/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1222/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1223/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1224/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av 34 a § i lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1225/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om upphävande av 29 b § i gymnasielagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1226/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om upphävande av 39 a § i lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1227/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 22 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1228/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om upphävande av 54 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1229/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 53 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1230/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 50 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1231/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 51 § i lagen om statens pensioner

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1232/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1233/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 53 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1234/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1235/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen

2. Lag om ändring av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen

3. Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

4. Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

5. Lag om upphävande av 11 § 4 mom. i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

6. Lag om upphävande av 34 a § i lagen om grundläggande utbildning

7. Lag om upphävande av 29 b § i gymnasielagen

8. Lag om upphävande av 39 a § i lagen om yrkesutbildning

9. Lag om ändring av 22 § i lagen om kommunala pensioner

10. Lag om upphävande av 54 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

11. Lag om ändring av 53 § i lagen om pension för arbetstagare

12. Lag om ändring av 50 § i lagen om pension för företagare

13. Lag om ändring av 51 § i lagen om statens pensioner

14. Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen

15. Lag om ändring av 53 § i lagen om sjömanspensioner

16. Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

23.10.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koskela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.10.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.11.2014 Avslutats PR 106/2014 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/2014 rd
Klart

18.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1-8 och 10-16 utan ändringar och godkänner lagförslag 9 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.2014

Plenarprotokoll
PR 115/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.11.2014 Avslutats PR 116/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014 29
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2014

​​​​​​​