Riksdagsärenden RP 214/2000

RP 214/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 8 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Lämnats till riksdagen

Datum

19.01.2001

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Ikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 14
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet.

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Riksdagens skrivelse

Datum

12.03.2003

Skrivelse
RSk 49/2002 rd

​​​​​​​