RP 214/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1296/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1297/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

2. Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lybeck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 36/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004