RP 216/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av luftfartslagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1400/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av luftfartslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Mäkelä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 23/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avslutats PR 130/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2004

Referenser till EU-dokument