RP 218/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1238/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1239/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Arkio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 23/2004 rd
Klart

24.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avslutats PR 127/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.2004