RP 219/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lönegarantilagen

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1633/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1634/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lönegarantilagen

2. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Steiner

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.10.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.10.2009 Avslutats PR 95/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 12/2009 rd
Klart

03.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2009

Plenarprotokoll
PR 120/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2009 Avbrutits PR 121/2009
09.12.2009 Avslutats PR 122/2009 4-9
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2009 Avbrutits PR 125/2009
15.12.2009 Avslutats PR 126/2009 7
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2009

​​​​