RP 221/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av socialvårdslagen och folkhälsolagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av socialvårdslagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1428/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om temporär ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1429/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av socialvårdslagen

2. Lag om temporär ändring av folkhälsolagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koivuranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 42/2004 rd
Klart

03.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 133/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avslutats PR 134/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004