RP 223/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1330/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1331/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1332/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1333/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koskinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 43/2004 rd
Klart

03.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-4 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 42/2004 rd
Klart

19.11.2004

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 20/2004 rd
Klart

19.11.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 133/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avslutats PR 134/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004

​​​​