RP 223/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1047/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2014 Avslutats PR 108/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 25/2014 rd
Klart

21.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.11.2014

Plenarprotokoll
PR 118/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.2014 Avslutats PR 119/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2014 Avslutats PR 122/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2014

​​​​