Riksdagsärenden RP 224/2014

RP 224/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om registret över domares bindningar och bisysslor

Stadfäst

08.05.2015

Författningssamlingen
565/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
566/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
567/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av hovrättslagen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
568/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
569/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
570/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
571/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
572/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om Ålands förvaltningsdomstol

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
573/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
574/2015
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 12 § i militära rättegångslagen

Stadfäst

08.05.2015

Ikraftträdande

01.10.2015

Författningssamlingen
575/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om registret över domares bindningar och bisysslor

2. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

3. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

4. Lag om ändring av hovrättslagen

5. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

6. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

7. Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen

8. Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om Ålands förvaltningsdomstol

10. Lag om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

11. Lag om ändring av 12 § i militära rättegångslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

06.11.2014

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Överinspektör Huovinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2014 Avslutats PR 110/2014 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 28/2014 rd
Klart

26.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-7 och 9-11 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 2 och 8 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.02.2015

Plenarprotokoll
PR 162/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014 20
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.04.2015