RP 226/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst

21.07.2006

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
700/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Katajamäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.02.2006 Avslutats PR 3/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 12/2006 rd
Klart

06.06.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar, att lagmotion LM 72/2004 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 19/2006 rd
Klart

31.05.2006

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 4/2006 rd
Klart

15.03.2006

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.06.2006

Plenarprotokoll
PR 68/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.06.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2006 Avbrutits PR 69/2006
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006 4-6
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.06.2006 Avslutats PR 74/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​