RP 229/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
384/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Andersson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 38/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2015 Avbrutits PR 167/2014
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.03.2015 Avbrutits PR 173/2014
14.03.2015 Avslutats PR 175/2014 7
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

31.03.2015

​​​​