Riksdagsärenden RP 230/2014

RP 230/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Beslut

1. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
891/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
892/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av förvaltningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
893/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 § i viteslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
894/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 7 b § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
895/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 43 § i lagen om konsulära tjänster

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
896/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 22 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
897/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 28 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
898/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 10 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
899/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
900/2015
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 45 § i personuppgiftslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
901/2015
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
902/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 14 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
903/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
904/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
905/2015
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
906/2015
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
907/2015
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
908/2015
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 43 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
909/2015
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 87 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
910/2015
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 22 § i namnlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
911/2015
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
912/2015
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
913/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

24. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
914/2015
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av lagen om överlastavgift

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
915/2015
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 16 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
916/2015
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 12 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
917/2015
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
918/2015
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
919/2015
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 44 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
920/2015
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
921/2015
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 37 § i passlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
922/2015
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 15 § i lagen om identitetskort

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
923/2015
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 30 § i lagen om penninginsamlingar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
924/2015
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 66 § i lotterilagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
925/2015
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
926/2015
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av 42 § i medborgarskapslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
927/2015
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av 104 § i räddningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
928/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

39. Lag om ändring av 21 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
929/2015
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av 37 och 38 § i lagen om Räddningsinstitutet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
930/2015
Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
931/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

42. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
932/2015
Beslut

Godkänts

43. Lag om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
933/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

44. Lag om ändring av 33 § i lagen om Försvarshögskolan

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
934/2015
Beslut

Godkänts

45. Lag om ändring av 30 § i lagen om frivilligt försvar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
935/2015
Beslut

Godkänts

46. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
936/2015
Beslut

Godkänts

47. Lag om ändring av fordonsskattelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
937/2015
Beslut

Godkänts

48. Lag om ändring av banskattelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
938/2015
Beslut

Godkänts

49. Lag om ändring av punktskattelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
939/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

50. Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
940/2015
Beslut

Godkänts

51. Lag om ändring av 197 § i mervärdesskattelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
941/2015
Beslut

Godkänts

52. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
942/2015
Beslut

Godkänts

53. Lag om ändring av bilskattelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
943/2015
Beslut

Godkänts

54. Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
944/2015
Beslut

Godkänts

55. Lag om ändring av 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
945/2015
Beslut

Godkänts

56. Lag om ändring av 9 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
946/2015
Beslut

Godkänts

57. Lag om ändring av 28 § i lagen om Finlands Bank

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
947/2015
Beslut

Godkänts

58. Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
948/2015
Beslut

Godkänts

59. Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
949/2015
Beslut

Godkänts

60. Lag om ändring av 27 § i statistiklagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
950/2015
Beslut

Godkänts

61. Lag om ändring av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
951/2015
Beslut

Godkänts

62. Lag om ändring av 34 § i statsunderstödslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
952/2015
Beslut

Godkänts

63. Lag om ändring av 22 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
953/2015
Beslut

Godkänts

64. Lag om ändring av 15 och 18 § i lagen om statens revisionsverk

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
954/2015
Beslut

Godkänts

65. Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
955/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

66. Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
956/2015
Beslut

Godkänts

67. Lag om ändring av 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
957/2015
Beslut

Godkänts

68. Lag om ändring av gymnasielagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
958/2015
Beslut

Godkänts

69. Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
959/2015
Beslut

Godkänts

70. Lag om ändring av universitetslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
960/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

71. Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om auktoriserade translatorer

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
961/2015
Beslut

Godkänts

72. Lag om ändring av 27 § i begravningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
962/2015
Beslut

Godkänts

73. Lag om ändring av 28 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
963/2015
Beslut

Godkänts

74. Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
964/2015
Beslut

Godkänts

75. Lag om ändring av lagen om bildprogram

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
965/2015
Beslut

Godkänts

76. Lag om ändring av 5 och 5 a § i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
966/2015
Beslut

Godkänts

77. Lag om ändring av 1 a och 2 c § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
967/2015
Beslut

Godkänts

78. Lag om ändring av 21 § i arkivlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
968/2015
Beslut

Godkänts

79. Lag om ändring av 104 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
969/2015
Beslut

Godkänts

80. Lag om ändring av livsmedelslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
970/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

81. Lag om ändring av 285 § i fastighetsbildningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
971/2015
Beslut

Godkänts

82. Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
972/2015
Beslut

Godkänts

83. Lag om ändring av 45 och 46 § i lagen om transport av djur

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
973/2015
Beslut

Godkänts

84. Lag om ändring av 38 § i lagen om ett system för identifiering av djur

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
974/2015
Beslut

Godkänts

85. Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
975/2015
Beslut

Godkänts

86. Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
976/2015
Beslut

Godkänts

87. Lag om ändring av 30 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
977/2015
Beslut

Godkänts

88. Lag om ändring av 51 § i foderlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
978/2015
Beslut

Godkänts

89. Lag om ändring av 32 § i lagen om vattentjänster

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
979/2015
Beslut

Godkänts

90. Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
980/2015
Beslut

Godkänts

91. Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
981/2015
Beslut

Godkänts

92. Lag om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
982/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

93. Lag om ändring av 18 § i containerlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
983/2015
Beslut

Godkänts

94. Lag om ändring av 13 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
984/2015
Beslut

Godkänts

95. Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
985/2015
Beslut

Godkänts

96. Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
986/2015
Beslut

Godkänts

97. Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
987/2015
Beslut

Godkänts

98. Lag om ändring av 31 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
988/2015
Beslut

Godkänts

99. Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
989/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

100. Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
990/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

101. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
991/2015
Beslut

Godkänts

102. Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
992/2015
Beslut

Godkänts

103. Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
993/2015
Beslut

Godkänts

104. Lag om ändring av 27 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
994/2015
Beslut

Godkänts

105. Lag om ändring av 57 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
995/2015
Beslut

Godkänts

106. Lag om ändring av 38 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
996/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

107. Lag om ändring av 49 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
997/2015
Beslut

Godkänts

108. Lag om ändring av lotsningslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
998/2015
Beslut

Godkänts

109. Lag om ändring av landsvägslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
999/2015
Beslut

Godkänts

110. Lag om ändring av 80 § i postlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1000/2015
Beslut

Godkänts

111. Lag om ändring av 92 § i banlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1001/2015
Beslut

Godkänts

112. Lag om ändring av 8 och 27 § i lagen om taxitrafik

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1002/2015
Beslut

Godkänts

113. Lag om ändring av 22 § i sjötrafiklagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1003/2015
Beslut

Godkänts

114. Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1004/2015
Beslut

Godkänts

115. Lag om ändring av 162 och 164 § i gruvlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1005/2015
Beslut

Godkänts

116. Lag om ändring av 10 § i handelskammarlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1006/2015
Beslut

Godkänts

117. Lag om ändring av 27 § i sjömansservicelagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1007/2015
Beslut

Godkänts

118. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1008/2015
Beslut

Godkänts

119. Lag om ändring av 21 § i lagen om paketreserörelser

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1009/2015
Beslut

Godkänts

120. Lag om ändring av 15 och 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1010/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

121. Lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1011/2015
Beslut

Godkänts

122. Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1012/2015
Beslut

Godkänts

123. Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1013/2015
Beslut

Godkänts

124. Lag om ändring av 75 och 76 § i lagen om utsläppshandel

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1014/2015
Beslut

Godkänts

125. Lag om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1015/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

126. Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1016/2015
Beslut

Godkänts

127. Lag om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1017/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

128. Lag om ändring av 16 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1018/2015
Beslut

Godkänts

129. Lag om ändring av 75 § i kärnenergilagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1019/2015
Beslut

Godkänts

130. Lag om ändring av 26 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1020/2015
Beslut

Godkänts

131. Lag om ändring av 40 § i lagen om penningautomatunderstöd

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1021/2015
Beslut

Godkänts

132. Lag om ändring av 15 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1022/2015
Beslut

Godkänts

133. Lag om ändring av 13 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1023/2015
Beslut

Godkänts

134. Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1024/2015
Beslut

Godkänts

135. Lag om ändring av 58 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1025/2015
Beslut

Godkänts

136. Lag om ändring av gentekniklagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1026/2015
Beslut

Godkänts

137. Lag om ändring av 49 § i narkotikalagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1027/2015
Beslut

Godkänts

138. Lag om ändring av 12 § i lagen om apoteksavgift

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1028/2015
Beslut

Godkänts

139. Lag om ändring av 16 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1029/2015
Beslut

Godkänts

140. Lag om ändring av 24 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1030/2015
Beslut

Godkänts

141. Lag om ändring av 29 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1031/2015
Beslut

Godkänts

142. Lag om ändring av 18 § i lagen om försäkringsförmedling

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1032/2015
Beslut

Godkänts

143. Lag om ändring av 31 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1033/2015
Beslut

Godkänts

144. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1034/2015
Beslut

Godkänts

145. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1035/2015
Beslut

Godkänts

146. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1036/2015
Beslut

Godkänts

147. Lag om ändring av 44 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1037/2015
Beslut

Godkänts

148. Lag om ändring av 6 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1038/2015
Beslut

Godkänts

149. Lag om ändring av läkemedelslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1039/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

150. Lag om ändring av 5 § i steriliseringslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1040/2015
Beslut

Godkänts

151. Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1041/2015
Beslut

Godkänts

152. Lag om ändring av 56 § i hälsoskyddslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1042/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

153. Lag om ändring av 21 och 35 § i tobakslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1043/2015
Beslut

Godkänts

154. Lag om ändring av blodtjänstlagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1044/2015
Beslut

Godkänts

155. Lag om ändring av 39 § i aravalagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1045/2015
Beslut

Godkänts

156. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1046/2015
Beslut

Godkänts

157. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1047/2015
Beslut

Godkänts

158. Lag om ändring av 13 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1048/2015
Beslut

Godkänts

159. Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1049/2015
Beslut

Godkänts

160. Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1050/2015
Beslut

Godkänts

161. Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1051/2015
Beslut

Godkänts

162. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1052/2015
Beslut

Godkänts

163. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1053/2015
Beslut

Godkänts

164. Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1054/2015
Beslut

Godkänts

165. Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1055/2015
Beslut

Godkänts

166. Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1056/2015
Beslut

Godkänts

167. Lag om ändring av 9 § i lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1057/2015
Beslut

Godkänts

168. Lag om ändring av 27 § i lagen om oljeskyddsfonden

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1058/2015
Beslut

Godkänts

169. Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1059/2015
Beslut

Godkänts

170. Lag om ändring av 31 § i terrängtrafiklagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1060/2015
Beslut

Godkänts

171. Lag om ändring av 29 § i lagen om bekämpning av oljeskador

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1061/2015
Beslut

Godkänts

172. Lag om ändring av 137 § i avfallslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1062/2015
Beslut

Godkänts

173. Lag om ändring av 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1063/2015
Beslut

Godkänts

174. Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1064/2015
Beslut

Godkänts

175. Lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Beslut

Förkastats

176. Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1065/2015
Beslut

Godkänts

177. Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1066/2015
Beslut

Godkänts

178. Lag om ändring av 22 § i förköpslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1067/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

179. Lag om upphävande av 37 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1068/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

2. Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

3. Lag om ändring av förvaltningslagen

4. Lag om ändring av 24 § i viteslage

5. Lag om ändring av 7 b § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

6. Lag om ändring av 43 § i lagen om konsulära tjänster

7. Lag om ändring av 22 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

8. Lag om ändring av 28 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

9. Lag om ändring av 10 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter

10. Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna

11. Lag om ändring av 45 § i personuppgiftslagen

12. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster

13. Lag om ändring av 14 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare

14. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda

15. Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

16. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

17. Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

18. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen

19. Lag om ändring av 43 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

20. Lag om ändring av 87 § i lagen om förmyndarverksamhet

21. Lag om ändring av 22 § i namnlagen

22. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken

23. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen

24. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd

25. Lag om ändring av lagen om överlastavgift

26. Lag om ändring av 16 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral

27. Lag om ändring av 12 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

28. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen

29. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

30. Lag om ändring av 44 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

31. Lag om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden

32. Lag om ändring av 37 § i passlagen

33. Lag om ändring av 15 § i lagen om identitetskort

34. Lag om ändring av 30 § i lagen om penninginsamlingar

35. Lag om ändring av 66 § i lotterilagen

36. Lag om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar

37. Lag om ändring av 42 § i medborgarskapslagen

38. Lag om ändring av 104 § i räddningslagen

39. Lag om ändring av 21 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet

40. Lag om ändring av 37 och 38 § i lagen om Räddningsinstitutet

41. Lag om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen

42. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

43. Lag om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen

44. Lag om ändring av 33 § i lagen om Försvarshögskolan

45. Lag om ändring av 30 § i lagen om frivilligt försvar

46. Lag om ändring av tullagen

47. Lag om ändring av fordonsskattelagen

48. Lag om ändring av banskattelagen

49. Lag om ändring av punktskattelagen

50. Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

51. Lag om ändring av 197 § i mervärdesskattelagen

52. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

53. Lag om ändring av bilskattelagen

54. Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

55. Lag om ändring av 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

56. Lag om ändring av 9 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument

57. Lag om ändring av 28 § i lagen om Finlands Bank

58. Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar

59. Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken

60. Lag om ändring av 27 § i statistiklagen

61. Lag om ändring av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten

62. Lag om ändring av 34 § i statsunderstödslagen

63. Lag om ändring av 22 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

64. Lag om ändring av 15 och 18 § i lagen om statens revisionsverk

65. Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning

66. Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

67. Lag om ändring av 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning

68. Lag om ändring av gymnasielagen

69. Lag om grundläggande utbildning

70. Lag om ändring av universitetslagen

71. Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om auktoriserade translatorer

72. Lag om ändring av 27 § i begravningslagen

73. Lag om ändring av 28 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

74. Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål

75. Lag om ändring av lagen om bildprogram

76. Lag om ändring av 5 och 5 a § i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer

77. Lag om ändring av 1 a och 2 c § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

78. Lag om ändring av 21 § i arkivlagen

79. Lag om ändring av 104 § i lagen om ortodoxa kyrkan

80. Lag om ändring av livsmedelslagen

81. Lag om ändring av 285 § i fastighetsbildningslagen

82. Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket

83. Lag om ändring av 45 och 46 § i lagen om transport av djur

84. Lag om ändring av 38 § i lagen om ett system för identifiering av djur

85. Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel

86. Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

87. Lag om ändring av 30 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

88. Lag om ändring av 51 § i foderlagen

89. Lag om ändring av 32 § i lagen om vattentjänster

90. Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret

91. Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice

92. Lag om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen

93. Lag om ändring av 18 § i containerlagen

94. Lag om ändring av 13 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

95. Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

96. Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

97. Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

98. Lag om ändring av 31 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

99. Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet

100. Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

101. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

102. Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

103. Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor

104. Lag om ändring av 27 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

105. Lag om ändring av 57 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

106. Lag om ändring av 38 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare

107. Lag om ändring av 49 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer

108. Lag om ändring av lotsningslagen

109. Lag om ändring av landsvägslagen

110. Lag om ändring av 80 § i postlagen

111. Lag om ändring av 92 § i banlagen

112. Lag om ändring av lagen om taxitrafik

113. Lag om ändring av 22 § i sjötrafiklagen

114. Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

115. Lag om ändring av 162 och 164 § i gruvlagen

116. Lag om ändring av 10 § i handelskammarlagen

117. Lag om ändring av 27 § i sjömansservicelagen

118. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

119. Lag om ändring av 21 § i lagen om paketreserörelser

120. Lag om ändring av 15 och 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

121. Lag om ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

122. Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

123. Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

124. Lag om ändring av 75 och 76 § i lagen om utsläppshandel

125. Lag om ändring av 82 § i lagen om främjande av integration

126. Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd

127. Lag om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

128. Lag om ändring av 16 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket

129. Lag om ändring av 75 § i kärnenergilagen

130. Lag om ändring av 26 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

131. Lag om ändring av 40 § i lagen om penningautomatunderstöd

132. Lag om ändring av 15 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

133. Lag om ändring av 13 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

134. Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

135. Lag om ändring av 58 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

136. Lag om ändring av gentekniklagen

137. Lag om ändring av 49 § i narkotikalagen

138. Lag om ändring av 12 § i lagen om apoteksavgift

139. Lag om ändring av 16 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

140. Lag om ändring av 24 § i lagen om Folkpensionsanstalten

141. Lag om ändring av 29 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

142. Lag om ändring av 18 § i lagen om försäkringsförmedling

143. Lag om ändring av 31 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen

144. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

145. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

146. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

147. Lag om ändring av 44 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

148. Lag om ändring av 6 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

149. Lag om ändring av läkemedelslagen

150. Lag om ändring av 5 § i steriliseringslagen

151. Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen

152. Lag om ändring av 56 § i hälsoskyddslagen

153. Lag om ändring av 21 och 35 § i tobakslagen

154. Lag om ändring av blodtjänstlagen

155. Lag om ändring av 39 § i aravalagen

156. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån

157. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

158. Lag om ändring av 13 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

159. Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån

160. Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

161. Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån

162. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån

163. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån

164. Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund

165. Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder

166. Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

167. Lag om ändring av 9 § i lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån

168. Lag om ändring av 27 § i lagen om oljeskyddsfonden

169. Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen

170. Lag om ändring av 31 § i terrängtrafiklagen

171. Lag om ändring av 29 § i lagen om bekämpning av oljeskador

172. Lag om ändring av 137 § i avfallslagen

173. Lag om ändring av 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis

174. Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

175. Lag om ändring av lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

176. Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna område

177. Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

178. Lag om ändring av 22 § i förköpslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

13.11.2014

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Manner

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 26/2014 rd
Klart

20.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3, 5-22, 24-37, 39, 40, 42, 44-48, 50-64, 66-69, 71-79, 81-91, 93-98, 101-105, 107-119, 121-124, 126, 128-148, 150, 151, 153-174 och 176-178 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 4, 23, 38, 41, 43, 49, 65, 70, 80, 92, 99, 100, 106, 120, 125, 127, 149 och 152 med ändringar, godkänner ett nytt lagförslag 179 och förkastar lagförslag 175.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 55/2014 rd
Klart

23.01.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.02.2015

Plenarprotokoll
PR 159/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.02.2015 Avslutats PR 160/2014 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-174 och 176-178 i propositionen och i det nya lagförslaget 179 i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 175 i propositionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-174 och 176-178 i propositionen och det nya lagförslaget 179 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 175 i propositionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning,.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.05.2015

​​​​​​​