RP 232/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

04.09.2015

Författningssamlingen
368/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 10 kap. 3 och 6 § i tvångsmedelslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

04.09.2015

Författningssamlingen
369/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 5 kap. 8 § i polislagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

04.09.2015

Författningssamlingen
370/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

04.09.2015

Författningssamlingen
371/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

5. Lag om ändring av 2 kap. 6 § i rättegångsbalken

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

04.09.2015

Författningssamlingen
372/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av 10 kap. 3 och 6 § i tvångsmedelslagen

3. Lag om ändring av 5 kap. 8 § i polislagen

4. Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Monto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 29/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-3 med ändringar , godkänner ett nytt lagförslag 5 och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.03.2015

Referenser till EU-dokument

​​​​