Riksdagsärenden RP 233/1997

RP 233/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av strafflagen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.12.1997

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.12.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.12.1997 Avslutats PR 169/1997

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Riksdagens skrivelse

Datum

16.03.1999

Skrivelse
RSk 50/1998 rd

​​​​​​​