RP 233/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005 - 2009 och lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2009

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005 - 2009

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1366/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2009

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1367/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005 - 2009

2. Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2009

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järviö

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.11.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2009 Avslutats PR 103/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

35

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 20/2009 rd
Klart

01.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns utan ändringar och att lagförslag 2 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2009

Plenarprotokoll
PR 117/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2009 Avslutats PR 118/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2009 Avslutats PR 120/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2009

​​​​