RP 234/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1193/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.11.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2009 Avslutats PR 103/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

36

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 48/2009 rd
Klart

26.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2009

Plenarprotokoll
PR 115/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2009 Avslutats PR 116/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2009 Avbrutits PR 120/2009
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 7
???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2009

​​​​