Riksdagsärenden RP 238/1997

RP 238/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet för bekämpande av våldsbrott på flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av vissa bestämmelser i protokollet för bekämpande av våldsbrott på flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik

Förordningen träder i kraft

03.05.1998

Författningssamlingen
284/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av vissa bestämmelser i protokollet för bekämpande av våldsbrott på flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik

Lämnats till riksdagen

Datum

19.12.1997

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1998 Avslutats PR 5/1998

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/1998 rd
Klart

03.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 4/1998 rd
Klart

20.02.1998

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.03.1998

Plenarprotokoll
PR 22/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.03.1998 Avslutats PR 23/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.03.1998

Godkända uttalanden

LaUB:s kläm

​​​​​​​