RP 238/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Stadfäst

23.01.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
37/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Miettinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 22/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men ingressen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​