RP 24/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

08.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
939/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Liuksia

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avförts PR 36/1999
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 5/1999 rd
Klart

03.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns som sådant men ikraftträdelsebestämmelsen med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.09.1999

Plenarprotokoll
PR 51/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.09.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.1999 Avslutats PR 52/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.09.1999 Avslutats PR 54/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.09.1999

​​​​