RP 24/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av alkohollagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av alkohollagen

Stadfäst

30.08.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
764/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av alkohollagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Paaso

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.03.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.04.2001 Avslutats PR 37/2001
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 9/2002 rd
Klart

28.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.05.2002

Plenarprotokoll
PR 68/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.05.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.05.2002 Avslutats PR 70/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.06.2002 Avslutats PR 72/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2002

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​