Riksdagsärenden RP 240/1997

RP 240/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna vägar

Beslut

1) Lag om ändring av lagen om allmänna vägar

Stadfäst

15.05.1998

Ikraftträdande

01.01.1999

Författningssamlingen
342/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om allmänna vägar

Lämnats till riksdagen

Datum

19.12.1997

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Perko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1998 Avslutats PR 5/1998

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 1/1998 rd
Klart

10.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.03.1998

Plenarprotokoll
PR 39/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.04.1998 Avslutats PR 40/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.04.1998 Avslutats PR 42/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.04.1998 Avslutats PR 48/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.04.1998

​​​​​​​