RP 25/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 49 § lagen om grundläggande utbildning och 15 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 49 § lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

01.10.1999

Ikraftträdande

15.10.1999

Författningssamlingen
932/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 15 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn

Stadfäst

01.10.1999

Ikraftträdande

15.10.1999

Författningssamlingen
933/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 49 § lagen om grundläggande utbildning

2. Lag om ändring av 15 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Strömberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avförts PR 36/1999
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/1999 rd
Klart

17.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.09.1999

Plenarprotokoll
PR 41/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.09.1999

​​​​