Riksdagsärenden RP 251/2006

RP 251/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Beslut

1. Lag om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1290/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1291/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1292/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sjömanspensioner

2. Lag om införande av lagen om sjömanspensioner

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Lämnats till riksdagen

Datum

03.11.2006

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.11.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.11.2006 Avslutats PR 110/2006 4
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 49/2006 rd
Klart

05.12.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 och 3 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2006

Plenarprotokoll
PR 127/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2006 Avslutats PR 128/2006 7
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.12.2006 Avslutats PR 130/2006 17
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2006