Riksdagsärenden RP 254/2014

RP 254/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

Beslut

1. Revisionslag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1141/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1142/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av handelskammarlagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1143/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1144/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1145/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1146/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av aktiebolagslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1147/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av lagen om andelslag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1148/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1149/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1150/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1151/2015
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 10 § i lagen om Svenska Finlands folkting

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1152/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 13 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1153/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1154/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 12 § i lagen om riksdagsgrupper

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1155/2015
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 13 och 37 § i lotterilagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1156/2015
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1157/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

18. Lag om ändring av 5 och 11 § i personalfondslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1158/2015
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1159/2015
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 72 § i kommunallagen

Beslut

Förkastats

21. Lag om ändring av 2 kap. 29 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1160/2015
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 27 och 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1161/2015
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 5 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstalten

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1162/2015
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 12 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1163/2015
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 20 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1164/2015
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om Kommunernas garanticentral

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1165/2015
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 12 § i lagen om Trafikskyddet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1166/2015
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 53 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1167/2015
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 45 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1168/2015
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1169/2015
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 2 b § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1170/2015
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands skogscentral

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1171/2015
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1172/2015
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsver

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1173/2015
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 18 och 22 § i lagen om penningautomatunderstöd

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1174/2015
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1175/2015
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av 18 c § i sametingslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1176/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

38. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands Bank

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1177/2015
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1178/2015
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av 7 § i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1179/2015
Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av 14 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1180/2015
Beslut

Godkänts

42. Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1181/2015
Beslut

Godkänts

43. Lag om ändring av 8 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1182/2015
Beslut

Godkänts

44. Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1183/2015
Beslut

Godkänts

45. Lag om ändring av 17 och 25 § i lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Beslut

Förkastats

46. Lag om ändring av 19 § i lagen om paketreserörelser

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1184/2015
Beslut

Godkänts

47. Lag om ändring av 5 § i lagen om statens bostadsfond

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1185/2015
Beslut

Godkänts

48. Lag om ändring av 8 § i lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1186/2015
Beslut

Godkänts

49. Lag om ändring av 7 § i lagen om statens säkerhetsfond

Beslut

Godkänts

50. Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om statliga affärsverk

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1187/2015
Beslut

Godkänts

51. Lag om ändring av 10 § i lagen om statsgarantifonden

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1188/2015
Beslut

Godkänts

52. Lag om ändring av 15 § i lagen om frivilligt försvar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1189/2015
Beslut

Godkänts

53. Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1190/2015
Beslut

Godkänts

54. Lag om ändring av 7 § i lagen om miljöskadeförsäkring

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1191/2015
Beslut

Godkänts

55. Lag om ändring av 44 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1192/2015
Beslut

Godkänts

56. Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1193/2015
Beslut

Godkänts

57. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1194/2015
Beslut

Godkänts

58. Lag om ändring av 7 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1195/2015
Beslut

Godkänts

59. Lag om ändring av 9 c § i partilagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1196/2015
Beslut

Godkänts

60. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1197/2015
Beslut

Godkänts

61. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1198/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

62. Lag om ändring av 64 och 84 § i sparbankslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1199/2015
Beslut

Godkänts

63. Lag om ändring av 16 § i lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1200/2015
Beslut

Godkänts

64. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1201/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

65. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1202/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

66. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1203/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

67. Lag om ändring av 16 § i statsunderstödslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1204/2015
Beslut

Godkänts

68. Lag om ändring av 30 och 30 a § i lagen om samfällda skogar

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1205/2015
Beslut

Godkänts

69. Lag om ändring av 64 och 67 § i universitetslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1206/2015
Beslut

Godkänts

70. Lag om ändring av 2 och 10 kap. i lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1207/2015
Beslut

Godkänts

71. Lag om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1208/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

72. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1209/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

73. Lag om ändring av föreningslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1210/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

74. Lag om ändring av 30 kap. 10 a § i strafflagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1211/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

75. Lag om ändring av 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1212/2015
Beslut

Godkänts

76. Lag om ändring av 2 kap. 22 § i lagen om handel med finansiella instrument

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1213/2015
Beslut

Godkänts

77. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1214/2015
Beslut

Godkänts

78. Lag om ändring av lagen om Nationalgalleriet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1215/2015
Beslut

Godkänts

79. Lag om ändring av 9 § i viltförvaltningslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1216/2015
Beslut

Godkänts

80. Lag om ändring av 25 och 26 § i sjömansservicelagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1217/2015
Beslut

Godkänts

81. Lag om ändring av 15 § i lagen om europabolag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1218/2015
Beslut

Godkänts

82. Lag om ändring av 30 § i postlagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1219/2015
Beslut

Godkänts

83. Lag om ändring av 11 § i järnvägslagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1220/2015
Beslut

Godkänts

84. Lag om ändring av 20 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1221/2015
Beslut

Godkänts

85. Lag om ändring av 14 § i lagen om europaandelslag

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1222/2015
Beslut

Godkänts

86. Lag om ändring av 26 b och 51 f § i lagen om bostadsrättsbostäder

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1223/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

87. Lag om ändring av 17 a § i handelsregisterlagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1224/2015
Beslut

Godkänts

88. Lag om ändring av 6 a § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1225/2015
Beslut

Godkänts

89. Lag om ändring av 9 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1226/2015
Beslut

Godkänts

90. Lag om ändring av 12 § i lagen om stiftelser

Beslut

Förkastats

91. Lag om ändring av 41 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1227/2015
Beslut

Godkänts

92. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsfonder

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1228/2015
Beslut

Godkänts

93. Lag om ändring av 50 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1229/2015
Beslut

Godkänts

94. Lag om ändring av 31 § i lagen om hypoteksbanksverksamhet

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1230/2015
Beslut

Godkänts

95. Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1231/2015
Beslut

Godkänts

96. Lag om ändring av 32 och 42 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1232/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

97. Lag om ändring av 59 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1233/2015
Beslut

Godkänts

98. Lag om ändring av 6 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1234/2015
Beslut

Godkänts

99. Lag om ändring av 75 § i informationssamhällsbalk

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1235/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

100. Lag om ändring av 122 § i kommunallagen

Stadfäst

18.09.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
1236/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Revisionslag

2. Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

3. Lag om ändring av handelskammarlagen

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

5. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

6. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

7. Lag om ändring av aktiebolagslagen

8. Lag om ändring av lagen om andelslag

9. Lag om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar

10. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

11. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

12. Lag om ändring av 10 § i lagen om Svenska Finlands folkting

13. Lag om ändring av 13 § i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

15. Lag om ändring av 12 § i lagen om riksdagsgrupper

16. Lag om ändring av 13 och 37 § i lotterilagen

17. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

18. Lag om ändring av 5 och 11 § i personalfondslagen

19. Lag om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner

20. Lag om ändring av 72 § i kommunallagen

21. Lag om ändring av 2 kap. 29 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

22. Lag om ändring av 27 och 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

23. Lag om ändring av 5 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstalten

24. Lag om ändring av 12 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

25. Lag om ändring av 20 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare

26. Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om Kommunernas garanticentral

27. Lag om ändring av 12 § i lagen om Trafikskyddet

28. Lag om ändring av 53 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

29. Lag om ändring av 45 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

30. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

31. Lag om ändring av 2 b § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

32. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands skogscentral

33. Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

34. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsver

35. Lag om ändring av 18 och 22 § i lagen om penningautomatunderstöd

36. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

37. Lag om ändring av 18 c § i sametingslagen

38. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands Bank

39. Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag

40. Lag om ändring av 7 § i lagen om De vetenskapliga samfundens delegation

41. Lag om ändring av 14 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

42. Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

43. Lag om ändring av 8 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

44. Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag

45. Lag om ändring av 17 och 25 § i lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

46. Lag om ändring av 19 § i lagen om paketreserörelser

47. Lag om ändring av 5 § i lagen om statens bostadsfond

48. Lag om ändring av 8 § i lagen om statens pensionsfond

49. Lag om ändring av 7 § i lagen om statens säkerhetsfond

50. Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om statliga affärsverk

51. Lag om ändring av 10 § i lagen om statsgarantifonden

52. Lag om ändring av 15 § i lagen om frivilligt försvar

53. Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete

54. Lag om ändring av 7 § i lagen om miljöskadeförsäkring

55. Lag om ändring av 44 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

56. Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

57. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

58. Lag om ändring av 7 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen

59. Lag om ändring av 9 c § i partilagen

60. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

61. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

62. Lag om ändring av 64 och 84 § i sparbankslagen

63. Lag om ändring av 16 § i lagen om arbetslöshetskassor

64. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

65. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

66. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

67. Lag om ändring av 16 § i statsunderstödslagen

68. Lag om ändring av 30 och 30 a § i lagen om samfällda skogar

69. Lag om ändring av 64 och 67 § i universitetslagen

70. Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

71. Lag om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen

72. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

73. Lag om ändring av föreningslagen

74. Lag om ändring av 30 kap. 10 a § i strafflagen

75. Lag om ändring av 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster

76. Lag om ändring av 2 kap. 22 § i lagen om handel med finansiella instrument

77. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

78. Lag om ändring av lagen om Nationalgalleriet

79. Lag om ändring av 9 § i viltförvaltningslagen

80. Lag om ändring av 25 och 26 § i sjömansservicelagen

81. Lag om ändring av 15 § i lagen om europabolag

82. Lag om ändring av 30 § i postlagen

83. Lag om ändring av 11 § i järnvägslagen

84. Lag om ändring av 20 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

85. Lag om ändring av 14 § i lagen om europaandelslag

86. Lag om ändring av 26 b och 51 f § i lagen om bostadsrättsbostäder

87. Lag om ändring av 17 a § i handelsregisterlagen

88. Lag om ändring av 6 a § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

89. Lag om ändring av 9 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

90. Lag om ändring av 12 § i lagen om stiftelser

91. Lag om ändring av 41 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

92. Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsfonder

93. Lag om ändring av 50 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

94. Lag om ändring av 31 § i lagen om hypoteksbanksverksamhet

95. Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

96. Lag om ändring av 32 och 42 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

97. Lag om ändring av 59 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

98. Lag om ändring av 6 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

99. Lag om ändring av 75 § i informationssamhällsbalk

Lämnats till riksdagen

Datum

20.11.2014

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Koivisto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 34/2014 rd
Klart

05.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3, 9, 11-16, 18 och 19, 21-36, 38-44, 46-60, 62 och 63, 67-70, 75-85, 87-89, 91-95 och 97-99 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 4-8, 10, 17, 37, 61, 64-66, 71-74, 86 och 96 med ändringar, godkänner ett nytt lagförslag 100 och förkastar lagförslag 20, 45 och 90.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.03.2015 Avslutats PR 167/2014 24
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-19, 21-44, 46-89 och 91-99 i propositionen och i det nya lagförslaget 100 i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 20, 45 och 90 i propositionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.03.2015 Avslutats PR 172/2014 21
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-19, 21-44, 46-89 och 91-99 i propositionen och det nya lagförslaget 100 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 20, 45 och 90 i propositionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.07.2015