RP 255/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Stadfäst

21.12.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
1189/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2010 Avslutats PR 114/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 39/2010 rd
Klart

30.11.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2010

Plenarprotokoll
PR 123/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2010 Avbrutits PR 124/2010
03.12.2010 Avslutats PR 125/2010 1-3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2010 Avslutats PR 126/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

31

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2010