RP 26/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § statstjänstemannalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 18 och 57 § statstjänstemannalagen

Stadfäst

11.05.2001

Ikraftträdande

01.06.2001

Författningssamlingen
387/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 18 § statstjänstemannalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Äijälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avförts PR 36/1999
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 5/2001 rd
Klart

23.03.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.03.2001

Plenarprotokoll
PR 34/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.03.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.03.2001 Avslutats PR 36/2001
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.04.2001 Avslutats PR 37/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.04.2001

​​​​