RP 26/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

24.05.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
422/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Siltanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.04.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2001 Avslutats PR 41/2001
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som förvaltningsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/2002 rd
Klart

14.03.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 8/2001 rd
Klart

18.05.2001

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 6/2001 rd
Klart

14.06.2001

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.03.2002

Plenarprotokoll
PR 28/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.03.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.03.2002 Avbrutits PR 32/2002
22.03.2002 Avslutats PR 33/2002 1-3
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.04.2002 Avslutats PR 34/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.04.2002

​​​​