RP 263/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kommunallagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av kommunallagen

Stadfäst

27.04.2007

Ikraftträdande

15.05.2007

Författningssamlingen
519/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kommunallagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Valli-Lintu

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.11.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.11.2006 Avslutats PR 118/2006
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 39/2006 rd
Klart

07.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.02.2007

Plenarprotokoll
PR 154/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2007 Avslutats PR 155/2006
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2007 Avslutats PR 158/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.04.2007

​​​​