RP 264/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av kommunindelningslagen

Stadfäst

18.03.2005

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
167/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kommunindelningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Valli-Lintu

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2004 Avslutats PR 140/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 3/2005 rd
Klart

01.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.03.2005

Plenarprotokoll
PR 18/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2005 Avbrutits PR 19/2005
04.03.2005 Avslutats PR 20/2005 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2005 Avslutats PR 21/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.03.2005

​​​​